Прескочи към материала

Дали Исус бил женен? Имал ли братя и сестри?

Дали Исус бил женен? Имал ли братя и сестри?

Отговорът на Библията

Макар че не говори конкретно за семейното положение на Исус, Библията ясно показва, че той не бил женен. * Обърни внимание на следното:

  1. В Библията често се говори за семейството на Исус, както и за някои жени, които го придружавали в службата му и които стоели наблизо, когато бил екзекутиран, но никъде не се споменава да е имал съпруга. (Матей 12:46, 47; Марко 3:31, 32; 15:40; Лука 8:2, 3, 19, 20; Йоан 19:25) Най–вероятно причината Библията да не казва нищо по този въпрос е, че Исус никога не е бил женен.

  2. Исус казал на учениците си следното относно онези, които остават неженени, за да могат да дават повече в службата за Бога: „Който може да живее така [без да се жени], нека живее така.“ (Матей 19:10–12) Той бил пример за хората, които избират да останат неженени, за да се посветят изцяло на службата за Бога. (Йоан 13:15; 1 Коринтяни 7:32–38)

  3. Точно преди да умре, Исус уредил някой да се грижи за майка му. (Йоан 19:25–27) Ако Исус бил женен или имал деца, щял да се погрижи и тези членове на семейството му да имат всичко необходимо.

  4. Библията посочва Исус като пример за съпрузите, но няма предвид начина, по който той се отнасял към буквална съпруга. Вместо това в нея четем: „Мъже, обичайте своите жени, както и Христос обичаше сбора и предаде себе си за него.“ (Ефесяни 5:25) Ако Исус наистина бил женен, докато бил на земята, нямаше ли в този стих да се използва съвършеният му пример на буквален съпруг?

Имал ли Исус братя и сестри?

Да, Исус имал най–малко шест братя и сестри. Някои от тях са Яков, Йосиф, Симон и Юда, както и поне две сестри. (Матей 13:54–56; Марко 6:3) Те били биологични деца на майката на Исус, Мария, и на съпруга ѝ Йосиф. (Матей 1:25) Библията нарича Исус „първородния“ син на Мария, което показва, че тя имала и други деца. (Лука 2:7)

Погрешни схващания относно братята на Исус

За да поддържат идеята, че Мария е останала девица до края на живота си, някои придават различни значения на израза „братя“. Например според тях братята на Исус били синове на Йосиф от предишен брак. Но от Библията се разбира, че Исус наследил законното право да получи царството на Давид. (2 Царе 7:12, 13; Лука 1:32) Ако Йосиф имал други синове преди Исус, най–големият от тях щял да е законният наследник.

Възможно ли е този израз да се отнася за учениците на Исус — неговите духовни братя? Тази идея противоречи на Библията, защото в нея се казва, че имало време, когато ‘братята му не вярвали в него’. (Йоан 7:5) Свещеното писание разграничава братята на Исус от учениците му. (Йоан 2:12)

Според друга теория братята на Исус всъщност му били братовчеди. В Гръцките писания обаче се използват различни думи за „брат“, „роднина“ и „братовчед“. (Лука 21:16; Колосяни 4:10) Много библейски учени признават, че Исус имал кръвни братя и сестри. Например в книгата „Тълкуване на Библията“ пише: „Най–естественият начин, по който може да се разбере думата „братя“ ..., е, че тя се отнася за синовете на Мария и Йосиф, което съответно означава, че те са братя на Исус по майчина линия.“ *

^ абз. 3 Библията наистина говори за Христос като за младоженец, но от контекста става ясно, че тези думи имат символично значение. (Йоан 3:28, 29; 2 Коринтяни 11:2)

^ абз. 13 Виж The Gospel According to St. Mark, Second Edition, by Vincent Taylor, p. 249, and A Marginal Jew—Rethinking the Historical Jesus, by John P. Meier, Volume 1, pp. 331-332.