Прескочи към материала

Дали името на Бога е Исус?

Дали името на Бога е Исус?

Отговорът на Библията

Исус казвал за себе си, че е „Божи син“. (Йоан 10:36; 11:4) Той никога не твърдял, че е Всемогъщият Бог.

Нещо повече, Исус се молел на Бога. (Матей 26:39) Когато учел последователите си как да се молят, Исус казал: „Татко наш, който си на небесата, нека се свети твоето име.“ (Матей 6:9)

Исус разкрил Божието име, когато цитирал древен откъс от Писанието и казал: „Чуй, Израиле: Йехова, нашият Бог, е един Йехова.“ (Марко 12:29; Второзаконие 6:4)