Прескочи към материала

Какво представлява „голямото бедствие“?

Какво представлява „голямото бедствие“?

Отговорът на Библията

„Голямото бедствие“ ще бъде най–тежкият период в човешката история. Според библейските пророчества то ще започне през „последните дни“, или „края на времето“. (2 Тимотей 3:1; Даниил 12:4, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.) Това ще е „бедствие, каквото не е ставало от началото на света, който Бог създаде, до това време, и каквото няма да стане повече“. (Марко 13:19; Даниил 12:1; Матей 24:21, 22)

Събития по време на „голямото бедствие“

  • Унищожение на фалшивата религия. Фалшивата религия ще бъде унищожена с невероятна бързина. (Откровение 17:1, 5; 18:9, 10, 21) Политическите сили, представени от Организацията на обединените нации (ООН), ще предприемат това действие и така ще извършат Божията воля. (Откровение 17:3, 15–18) *

  • Нападение срещу истинската религия. Коалицията на народите, която във видението на Езекиил е изобразена като „Гог от земята Магог“, ще се опита да унищожи хората, които са част от истинската религия. Бог обаче ще защити своите служители. (Езекиил 38:1, 2, 9–12, 18–23)

  • Съдене на хората. Исус Христос ще съди човечеството и „ще раздели хората едни от други, както пастирът отделя овцете от козите“. (Матей 25:31–33) Всеки човек ще бъде съден въз основа на това дали е подкрепял, или не, „братята“ на Исус, тоест онези, които ще управляват с него в небето. (Матей 25:34–46)

  • Събиране на владетелите на Царството. Верните хора, избрани да управляват с Христос, ще завършат земния си път и ще бъдат възкресени за живот в небето. (Матей 24:31; 1 Коринтяни 15:50–53; 1 Солунци 4:15–17)

  • Армагедон. Тази „война във великия ден на Всемогъщия Бог“ е наречена също „денят на Йехова“. (Откровение 16:14, 16; Исаия 13:9; 2 Петър 3:12) Онези, които получат неблагоприятна присъда от Христос, ще бъдат унищожени. (Софония 1:18; 2 Солунци 1:6–10) Такава присъда ще получи и световната политическа система, представена в Библията като див звяр със седем глави. (Откровение 19:19–21)

Събития след „голямото бедствие“

  • Затваряне на Сатана и демоните. Един могъщ ангел ще хвърли Сатана и демоните в „бездната“, където ще са в състояние на бездействие, подобно на смърт. (Откровение 20:1–3) Там Сатана ще бъде като в затвор — няма да може да оказва влияние на хората. (Откровение 20:7)

  • Начало на Хилядолетното управление. Божието Царство ще започне своето Хилядолетно управление, което ще донесе големи благословии на човечеството. (Откровение 5:9, 10; 20:4, 6) Неизброимо „голямо множество“ ще преживее „голямото бедствие“ и ще види началото на това управление над земята. (Откровение 7:9, 14; Псалм 37:9–11)

^ абз. 5 В книгата Откровение фалшивата религия е описана като „Вавилон Велики“, „голямата блудница“. (Откровение 17:1, 5) Аленочервеният див звяр, който унищожава „Вавилон Велики“, символизира организация, чиято цел е да обедини народите в света и да ги представлява. Първоначално тази организация била Обществото на народите, а сега е ООН.