Прескочи към материала

В човешките сърца ли е Божието Царство?

В човешките сърца ли е Божието Царство?

Отговорът на Библията

 Не. Божието Царство не се намира в сърцата на християните. a Библията посочва къде в действителност е то, като го нарича „царството небесно“. (Матей 4:17, „Синодално издание на Библията“ [СИ]) Обърни внимание как Свещеното писание показва, че то е реално управление, действащо от небето.

  •   Божието Царство има владетели, поданици и закони и е упълномощено да установи Божията воля на небето и на земята. (Матей 6:10; Откровение 5:10)

  •   Божието Царство ще владее над „всички народи, племена и езици“ на земята. (Даниил 7:13, 14) Пълномощията му да управлява идват не от неговите поданици, а непосредствено от Бога. (Псалм 2:4–6; Исаия 9:7)

  •   Исус казал на верните си апостоли, че ще бъдат с него в небесното Царство и ще седят „на престоли“. (Лука 22:28, 30)

  •   Царството има врагове, които ще унищожи. (Псалм 2:1, 2, 8, 9; 110:1, 2; 1 Коринтяни 15:25, 26)

 Библията не учи, че небесното Царство е в човешките сърца и по този начин управлява. От друга страна, тя посочва, че „словото за царството“, или „добрата новина за царството“, може и трябва да въздейства на нашите сърца. (Матей 13:19; 24:14)

Какво означават думите „царството Божие вътре във вас е“?

 В някои преводи на Библията думите от Лука 17:21 са предадени като „царството Божие вътре във вас е“ (СИ). Затова някои хора мислят, че Божието Царство е в сърцето. За да разберем правилно този стих, трябва да разгледаме контекста.

Божието Царство не било в сърцата на опърничавите противници на Исус, които замисляли убийството му

 Исус говорел на фарисеите — религиозни водачи, които го мразели и допринесли за неговото убийство. (Матей 12:14; Лука 17:20) Логично ли е да мислим, че Царството било в техните опърничави сърца? Исус им казал: „Отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.“ (Матей 23:27, 28)

 Други преводи предават точно думите на Исус от Лука 17:21: „Божието царство е сред вас.“ („Библията, преработка „Верен“, 2000 г.; курсивът наш) Божието Царство било „сред“ фарисеите в смисъл, че Исус, назначеният от Бога Цар, бил между тях. (Лука 1:32, 33)

a Много църкви учат, че Божието Царство е в самия човек, в сърцето. Например в „Православна енциклопедия“ се посочва: „Да видиш Царството Божие, означава да видиш, че Бог царува в нас.“ Подобно на това в своята книга „Иисус от Назарет“ папа Бенедикт XVI пише: „Царството Божие идва през слушащото сърце. Това е неговият път.“ (прев. Георги Каприев)