Прескочи към материала

Какво представлява Вавилон Велики?

Какво представлява Вавилон Велики?

Отговорът на Библията

Вавилон Велики от книгата Откровение е съвкупност от фалшивите религии по света, които Бог отхвърля. * (Откровение 14:8; 17:5; 18:21) Макар че се различават в много отношения, всички тези религии по един или друг начин отклоняват хората от поклонението на истинския Бог, Йехова. (Второзаконие 4:35)

Как разбираме какво е Вавилон Велики

  1. Вавилон Велики е символ. Библията описва Вавилон Велики като „жена“ и „голяма блудница“, чието име е „тайна: ‘Вавилон Велики’“. (Откровение 17:1, 3, 5) Книгата Откровение е представена „със знамения“, тоест в нея се използва символичен език. Следователно е логичен изводът, че Вавилон Велики е символична, а не буквална жена. (Откровение 1:1) Освен това тя „седи върху много води“, които представят „родове и множества, народи и езици“. (Откровение 17:1, 15) Никоя буквална жена не може да направи това.

  2. Вавилон Велики има международно влияние. Тя е наречена „големия град, който царува над земните царе“. (Откровение 17:18) Това показва нейния международен мащаб и влияние.

  3. Вавилон Велики е религиозна, а не политическа или търговска организация. Древният Вавилон бил дълбоко религиозен град, известен с използването на „заклинания“ и „магии“. (Исаия 47:1, 12, 13; Йеремия 50:1, 2, 38) Там се практикувала фалшива религия, чиито привърженици се противопоставяли на истинския Бог, Йехова. (Битие 10:8, 9; 11:2–4, 8) Владетелите на Вавилон надменно се възвеличавали над Йехова и поклонението му. (Исаия 14:4, 13, 14; Даниил 5:2–4, 23) Вавилон Велики също е известна със своя „спиритизъм“. Това показва, че тя е религиозна организация. (Откровение 18:23)

    Вавилон Велики не може да е политическа организация, защото „земните царе“ ще скърбят заради унищожението ѝ. (Откровение 17:1, 2; 18:9) Тя не е и търговска система, защото Библията я разграничава от „земните търговци“. (Откровение 18:11, 15)

  4. Стела на вавилонския цар Набонид със символи на триадата от божествата Син, Ищар и Шамаш

    Вавилон Велики отговаря на описанието на фалшивата религия като цяло. Вместо да помага на хората да се приближат до истинския Бог, Йехова, фалшивата религия ги учи да се покланят на други богове. Библията сравнява това с блудство. (Левит 20:6; Изход 34:15, 16, бел. под линия) Вярвания като Троицата и безсмъртието на душата, както и използването на изображения в поклонението произлизат от древния Вавилон и съществуват и днес във фалшивата религия. За нея е характерна също любов към света. Библията определя този вид невярност като духовно прелюбодейство. (Яков 4:4)

    Богатството и показността на фалшивата религия отговарят на описанието на Библията за Вавилон Велики — жена, „облечена в пурпурно и аленочервено, ... накичена със злато, скъпоценни камъни и бисери“. (Откровение 17:4) От Вавилон Велики произлиза „всичко отвратително на земята“, тоест ученията и практиките, които позорят Бога. (Откровение 17:5) Членовете на фалшивата религия са „родовете и множествата, народите и езиците“, които подкрепят Вавилон Велики. (Откровение 17:15)

Вавилон Велики е отговорна за смъртта на „всички ... убити на земята“. (Откровение 18:24) През историята фалшивата религия е подклаждала войни и е подбуждала терористични актове. Също така тя не е учила хората на истината за Йехова, Бога на любовта. (1 Йоан 4:8) Това е довело до големи кръвопролития. Ето защо онези, които искат да са угодни на Бога, трябва „да излязат“ от Вавилон Велики, тоест да нямат нищо общо с фалшивата религия. (Откровение 18:4; 2 Коринтяни 6:14–17)

^ абз. 3 Виж статията „Как да открия истинската религия?“.