Прескочи към материала

Какво казва Библията за брака?

Какво казва Библията за брака?

Отговорът на Библията

 След като създал първия мъж и първата жена, Бог ги обединил в брак. Той установил брака, за да могат мъжът и жената да имат специална връзка и да създадат стабилна среда за отглеждането на деца. (Битие 1:27, 28; 2:18)

 Бог иска семейните двойки да бъдат щастливи. (Притчи 5:18) В Библията той е посочил стандартите си за брака и е осигурил принципи, които да помогнат на двойките да изградят здрав брак.

В статията ще разгледаме:

 Какви са Божиите стандарти за брака?

 В началото Бог създал брака като съюз между един мъж и една жена. (Битие 2:24) Бог не одобрява полигамията, хомосексуализма и съжителството без брак. (1 Коринтяни 6:9; 1 Солунци 4:3) Исус Христос учел последователите си да се придържат към първоначалния стандарт на Бога за брака. (Марко 10:6-8)

 В Божиите очи бракът е трайна връзка. Когато мъж и жена се оженят, те си обещават да са лоялни един на друг и да останат заедно, докато са живи. Бог очаква от тях да спазят това обещание. (Марко 10:9)

 Какво казва Библията за раздялата и развода?

 Може да има ситуации, в които съпругът и съпругата не са заедно, като например, когато единият трябва да пътува, за да се погрижи за свои роднини. Но Библията не препоръчва раздялата като решение на семейните проблеми. Вместо това тя подканя двойките в такова положение да положат усилия да се помирят. (1 Коринтяни 7:10)

 Прелюбодейството е единственото библейско основание за развод. (Матей 19:9) Затова, ако мъж и жена решат да се разделят или разведат по причина, различна от прелюбодейство, нито един от двамата не е свободен от библейска гледна точка да се ожени отново. (Матей 5:32; 1 Коринтяни 7:11)

 Трябва ли бракът да бъде официално регистриран, за да е одобрен от Бога?

 Бог изисква християните да се подчиняват на светските закони за брака. (Тит 3:1) Когато е възможно, двойката трябва официално да регистрира брака си. Така тя показва уважение към светските власти и към Бога, за когото бракът е неразрушим съюз. *

 Какви роли и отговорности имат съпругът и съпругата според Библията?

  •   Споделени отговорности. Съпрузите трябва да се отнасят един към друг с любов и уважение. (Ефесяни 5:33) Те трябва да удовлетворяват сексуалните нужди на партньора си по любещ начин и да се пазят от всякаква невярност. (1 Коринтяни 7:3; Евреи 13:4) Ако имат деца, и двамата съпрузи носят отговорност за отглеждането им. (Притчи 6:20)

     Библията не обсъжда подробно как семейните двойки трябва да си разпределят отговорността във връзка с работата и домакинските задължения. Те могат сами да решат какво ще е най-добро за семейството им.

  •   Ролята на съпруга. Библията казва, че „мъжът е глава на своята жена“. (Ефесяни 5:23) Това означава, че той трябва да ръководи семейството си и да взема решения, които ще са от полза за жена му и децата.

     Съпругът трябва да се грижи техните физически, емоционални и духовни нужди да бъдат удовлетворени. (1 Тимотей 5:8) Той показва, че цени качествата и способностите на жена си, като си сътрудничи с нея и обръща внимание на мнението и чувствата ѝ, когато взема решения. (Притчи 31:11, 28) Библията посочва, че мъжът трябва да се грижи за отговорностите си по любещ начин. (Колосяни 3:19)

  •   Ролята на съпругата. Библията казва, че „жената трябва да изпитва дълбоко уважение към мъжа си“. (Ефесяни 5:33) Бог се радва, когато жената уважава ролята, която той е възложил на съпруга ѝ.

     Нейната задача е да помага на съпруга си да взема добри решения и да подкрепя авторитета му. (Битие 2:18) Библията хвали жената, която изпълнява своята важна роля в брака. (Притчи 31:10)

 Изисква ли Бог женените двойки днес да имат деца?

 Не. В миналото Бог заповядал на някои от поклонниците си да имат деца. (Битие 1:28; 9:1) Но тази заповед не се отнася за християните. Исус никога не е казвал на последователите си да имат деца. Нито пък някой от учениците му е установявал такова правило. Брачните двойки сами могат да решат дали да създадат семейство.

 Как Библията може да помогне на брака ми?

 Библията съдържа принципи, които могат да помогнат на двойките да дадат добро начало на брака си. Тя също може да им помогне да избягват проблемите и да ги преодоляват.

 Библията може да помогне на семейните двойки...

^ абз. 7 Относно библейския възглед за браковете, сключени според местни или племенни обичаи, виж „Стражева кула“ от 15 октомври 2006 г., стр. 21, абз. 12.