Прескочи към материала

Как иска Бог да използвам живота си?

Как иска Бог да използвам живота си?

Отговорът на Библията

Бог иска да го опознаеш като личност, да се приближиш до него, да го обичаш и да му служиш с цяло сърце. (Матей 22:37, 38; Яков 4:8) От живота и ученията на Исус можеш да разбереш как да вършиш Божията воля. (Йоан 7:16, 17) Той не просто обяснявал каква е Божията воля, но и живеел според нея. Всъщност Исус казал, че целта на живота му била ‘да върши не своята воля, а волята на онзи, който го изпратил’. (Йоан 6:38)

Дали Бог ще ми даде знак, за да разбера какво очаква от мене?

Не. Божието послание за човечеството се намира в Библията. Тя разкрива какво трябва да правиш, за да си „изцяло подготвен за всяко добро дело“. (2 Тимотей 3:16, 17) Бог иска да четеш Библията и да използваш „своите мисловни способности“, за да разбереш какво изисква от тебе. (Римляни 12:1, 2; Ефесяни 5:17)

Мога ли наистина да живея така, както Бог иска?

Да, защото Библията казва: „Заповедите му не са тежки.“ (1 Йоан 5:3) Това не означава, че винаги ще ти е лесно да спазваш Божиите заповеди. Но ползата ще е далеч по–голяма от усилията, които ще трябва да положиш. Самият Исус казал: „Щастливи са онези, които чуват словото на Бога и го спазват.“ (Лука 11:28)