Отговорът на Библията

Бог иска да го опознаеш като личност, да се приближиш до него, да го обичаш и да му служиш с цяло сърце. (Матей 22:37, 38; Яков 4:8) От живота и ученията на Исус можеш да разбереш как да вършиш Божията воля. (Йоан 7:16, 17) Той не просто обяснявал каква е Божията воля, но и живеел според нея. Всъщност Исус казал, че целта на живота му била ‘да върши не своята воля, а волята на онзи, който го изпратил’. (Йоан 6:38)

Дали Бог ще ми даде знак, за да разбера какво очаква от мене?

Не. Божието послание за човечеството се намира в Библията. Тя разкрива какво трябва да правиш, за да си „изцяло подготвен за всяко добро дело“. (2 Тимотей 3:16, 17) Бог иска да четеш Библията и да използваш „своите мисловни способности“, за да разбереш какво изисква от тебе. (Римляни 12:1, 2; Ефесяни 5:17)

Мога ли наистина да живея така, както Бог иска?

Да, защото Библията казва: „Заповедите му не са тежки.“ (1 Йоан 5:3) Това не означава, че винаги ще ти е лесно да спазваш Божиите заповеди. Но ползата ще е далеч по–голяма от усилията, които ще трябва да положиш. Самият Исус казал: „Щастливи са онези, които чуват словото на Бога и го спазват.“ (Лука 11:28)