Прескочи към материала

Достоверен ли е библейският разказ за живота на Исус?

Достоверен ли е библейският разказ за живота на Исус?

Отговорът на Библията

Във връзка с разказа за живота на Исус, който написал, библейският писател Лука отбелязал: „Най–старателно проследих всичко от самото начало.“ (Лука 1:3)

Някои твърдят, че повествованията за живота на Исус, написани от неговите съвременници — Евангелията според Матей, Марко, Лука и Йоан, били променени през около IV век.

Но в началото на XX век в Египет бил открит ценен фрагмент от Евангелието според Йоан. Той е известен като папирус „Райландс 457“ (P52) и се съхранява в библиотеката „Джон Райландс“ в Манчестър (Англия). Този фрагмент съдържа откъс, който в днешните Библии е в Йоан 18:31–33, 37, 38.

Това е най–старият съществуващ фрагмент от препис на Християнските гръцки писания. Много учени смятат, че е написан около 125 г., само около четвърт век след написването на оригинала. Текстът от този фрагмент съвпада почти изцяло с текста на по–късните ръкописи.