Прескочи към материала

Дали Библията е мъдра книга, написана от хора?

Дали Библията е мъдра книга, написана от хора?

Отговорът на Библията

Библията, наричана още Свещеното писание, съдържа много мъдри изказвания. Но обърни внимание на онова, което тя твърди за себе си: „Цялото Писание е вдъхновено от Бога.“ (2 Тимотей 3:16) Съществуват изобилни доказателства в подкрепа на това твърдение. Разгледай някои от тях:

  • Никой не е успял да обори историческата точност на Библията.

  • Библейските писатели били честни мъже, които не се опитвали да прикрият фактите. Тяхната откровеност показва ясно, че записаното от тях е вярно.

  • Библията има една основна тема — доказването на правото на Бога да управлява човечеството и изпълнението на намерението му чрез неговото небесно Царство.

  • Макар че била писана преди хиляди години, Библията не съдържа погрешни научни идеи, които били широко разпространени в древността.

  • Историческите сведения доказват изпълнението на библейски пророчества, или предсказания.