Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Какво казва Библията за Великден?

Какво казва Библията за Великден?

Отговорът на Библията

Великденските обичаи не се основават на Библията. Но ако изследваш произхода им, ще разбереш какво в действителност представлява Великден, а именно традиция, основана на древни ритуали за плодородие. Обърни внимание на следното:

  1. Произход: В „Енциклопедия България“ относно Великден се казва следното: „Като езически празник, [Великден] е свързан със събуждането на природата през пролетта. Съдържа елементи на древни източни религии. ... С възникването и разпространението на християнството и в борбата му със старите религии празникът се преосмисля и се свързва с легендата за смъртта и възкръсването на Исус Христос.

  2. Зайците: Те са символ на плодовитостта и „водят началото си от древните церемонии и символиката на езическите пролетни празници в Европа и Близкия изток“. („Британска енциклопедия“)

  3. Яйцата: Според „Енциклопедия България“ „още в древността яйцето е символ на живота и плодородието. Червено боядисаните яйца са познати през езическата епоха“. Също така „имат връзка с култа към предците“. Според друга енциклопедия някои народи смятали, че боядисаните яйца „могат по чудодеен начин да донесат щастие, благоденствие, здраве и защита“. (Traditional Festivals)

В една книга се дава следното точно описание на произхода на Великден: „Без съмнение в ранните си години Църквата възприела древните езически обичаи и им придала християнско значение.“ (The American Book of Days)

Библията осъжда поклонението, свързано с традиции и обичаи, които Бог не одобрява. (Марко 7:6–8) Във 2 Коринтяни 6:17 се казва: „Отделете се — казва Йехова — и повече не докосвайте онова, което е нечисто.“ Великден е езически празник и онези, които искат да са угодни на Бога, не го честват.