Прескочи към материала

Дали Библията позволява развода?

Дали Библията позволява развода?

Отговорът на Библията

Библията позволява развода. Но Исус посочил, че има само една основателна причина, поради която бракът може да бъде разтрогнат. Той казал: „Ако някой се разведе с жена си, освен поради блудство [сексуални отношения извън брака], и се ожени за друга, върши прелюбодейство.“ (Матей 19:9)

Бог мрази измамата и предателството в брака. Той лично ще потърси отговорност на онези, които лекомислено оставят партньора си, особено ако правят това, с цел да имат връзка с друг човек. (Малахия 2:13–16; Марко 10:9)