Прескочи към материала

Какво е Армагедон?

Какво е Армагедон?

Отговорът на Библията

Войната Армагедон е последната битка между човешките правителства и Бога. Тези правителства и техните поддръжници се противопоставят на Бога още днес, като отказват да се подчинят на неговото управление. (Псалм 2:2) Армагедон ще прекрати човешкото управление. (Даниил 2:44)

Думата „Армагедон“ се среща само веднъж в Библията, в Откровение 16:16. В тази книга е предсказано, че „на мястото, наречено на еврейски Армагедон“, ще бъдат събрани „царете на целия свят ... за войната във великия ден на Всемогъщия Бог.“ (Откровение 16:14)

Кой ще участва в Армагедон? Исус Христос ще поведе небесната си войска към победа над Божиите врагове. (Откровение 19:11–16, 19–21) Това включва всички, които се противопоставят на властта на Бога и се отнасят с презрение към него. (Езекиил 39:7)

Дали Армагедон ще се води в Близкия изток? Не. Вместо да бъде ограничен в една област, Армагедон ще обхване цялата земя. (Йеремия 25:32–34; Езекиил 39:17–20)

Думата „Армагедон“, понякога предавана като „Хар–магедон“ (на еврейски „Хар Магидон“), означава „планината Магедон“. В миналото Магедон бил град на територията на древен Израил. От историята научаваме, че в близост до това място са се водили много решителни битки, някои от които са записани в Библията. (Съдии 5:19, 20; 4 Царе 9:27; 23:29) Въпреки това Армагедон не може да се отнася за буквалното място край Магедон. Там няма голяма планина и дори и цялата съседна долина Йезраел не би побрала всички, които ще се изправят срещу Бога. Вместо това Армагедон е ситуация, която ще обхване целия свят, когато народите за последен път се обединят срещу Божието управление.

Какви ще бъдат условията по време на Армагедон? Макар че не знаем как Бог ще използва силата си, той ще разполага със средствата, които е използвал и в миналото — градушка, земетресения, пороен дъжд, огън и сяра, светкавици и болести. (Йов 38:22, 23; Езекиил 38:19, 22; Авакум 3:10, 11; Захария 14:12) В объркването си някои от Божиите врагове ще се избиват помежду си, но в крайна сметка ще осъзнаят, че в действителност Бог воюва срещу тях. (Езекиил 38:21, 23; Захария 14:13)

Отнася ли се Армагедон за края на света? Това няма да е краят на планетата ни, защото земята е вечният дом на хората. (Псалм 37:29; 96:10; Еклисиаст 1:4) Вместо да бъде унищожено в Армагедон, човечеството ще бъде спасено, защото „голямо множество“ от Божии служители ще преживее. (Откровение 7:9, 14; Псалм 37:34)

В Библията думата „свят“ се отнася не само за земята, но понякога и за злите хора, които се противопоставят на Бога. (1 Йоан 2:15–17) В този смисъл Армагедон наистина ще доведе до „свършека на света“. (Матей 24:3, „Синодално издание на Библията“)

Кога ще започне Армагедон? Когато говорел за „голямото бедствие“, чиято кулминация ще бъде Армагедон, Исус казал: „Никой не знае кога е този ден и час, нито небесните ангели, нито Синът, а само Бащата.“ (Матей 24:21, 36) Въпреки това Библията показва, че Армагедон ще се състои по време на невидимото присъствие на Исус, което започнало през 1914 г. (Матей 24:37–39)