Прескочи към материала

Кой е антихристът?

Кой е антихристът?

Отговорът на Библията

Антихристът не представлява отделен човек или институция, тъй като в Библията се казва, че има „много антихристи“. (1 Йоан 2:18) По–скоро думата „антихрист“, която произлиза от гръцката дума, означаваща „против (или вместо) Христос“, се отнася за всеки, който отговаря на следните характеристики:

  • Отрича, че Исус е Христос (Месията) или че той е Синът на Бога. (1 Йоан 2:22)

  • Противопоставя се на Христос, Божия помазаник. (Псалм 2:1, 2; Лука 11:23)

  • Представя се за Христос. (Матей 24:24)

  • Преследва последователите на Христос, а Исус приема това като нападение срещу самия него. (Деяния 9:5)

  • Твърди, че е християнин, но същевременно върши беззаконие и си служи с измама. (Матей 7:22, 23; 2 Коринтяни 11:13)

Библията нарича отделните личности, които вършат такива неща, антихристи. Но тя използва също думата „антихрист“ като събирателно понятие за всички такива хора. (2 Йоан 7) Точно както било предсказано в библейските пророчества, антихристът се появил по времето на апостолите и съществува и до днес. (1 Йоан 4:3)

Как да разпознаем антихристите?

  • Те разпространяват лъжливи учения, свързани с Исус. (Матей 24:9, 11) Например хората, които подкрепят доктрината за Троицата или смятат, че Исус е Всемогъщият Бог, всъщност се противопоставят на ученията му, тъй като той казал: „Бащата е по–велик от мене.“ (Йоан 14:28)

  • Антихристите отхвърлят думите на Исус относно Божието Царство. Например някои религиозни водачи казват, че Христос управлява посредством човешките правителства. Това обаче е в противоречие с думите на Исус: „Моето царство не е част от този свят.“ (Йоан 18:36)

  • Антихристите твърдят, че Исус е техен Господар, но не спазват заповедите му, част от които е заповедта да се проповядва добрата новина за Божието Царство. (Матей 28:19, 20; Лука 6:46; Деяния 10:42)