Прескочи към материала

Кой или какво е „Алфа и Омега“?

Кой или какво е „Алфа и Омега“?

Отговорът на Библията

Изразът „Алфа и Омега“ се отнася за Всемогъщия Бог, Йехова, и се появява три пъти в Библията. (Откровение 1:8; 21:6; 22:13) *

Защо Бог нарича себе си „Алфа и Омега“?

Алфа и омега са първата и последната буква в гръцката азбука. На гръцки език била написана тази част от Библията, която е известна като Новия Завет и включва книгата Откровение. Позицията на тези букви в гръцката азбука показва, че само Йехова е „началото и краят“. (Откровение 21:6) Той винаги е бил Всемогъщият Бог и ще остане вечно такъв. Единствено той е „от безпределни времена до безпределни времена“. (Псалм 90:2)

Кой е „първият и последният“?

Библията използва този израз както за Йехова Бог, така и за Сина му Исус Христос, но с различно значение. Ето два примера:

  • В Исаия 44:6 Йехова казва: „Аз съм първият и последният, освен мене няма Бог.“ Тук Йехова подчертава, че той е вечният Бог и няма друг истински Бог освен него. (Второзаконие 4:35, 39) Следователно в този случай изразът „първият и последният“ има същото значение като „Алфа и Омега“.

  • Освен това изразът „Първият [„про̀тос“, а не алфа] и Последният [„ѐсхатос“, а не омега]“ се появява в Откровение 1:17, 18 и 2:8. От контекста става ясно, че този, за когото се говори, умрял и по–късно бил върнат към живот. Тези стихове не може да се отнасят за Бога, понеже той никога не е умирал. (Авакум 1:12) Но Исус умрял и бил възкресен. (Деяния 3:13–15) Той бил първият човек, възкресен като безсмъртно духовно създание в небето, където щял да живее „за вечни времена“. (Откровение 1:18; Колосяни 1:18) Чрез Исус било извършено всяко следващо възкресение. (Йоан 6:40, 44) Затова той бил последният, възкресен директно от Йехова. (Деяния 10:40) Ето защо е подходящо Исус Христос да бъде наречен „Първият и Последният“.

Доказва ли Откровение 22:13, че Исус Христос е „Алфа и Омега“?

Не. В тази глава на Откровение говорят различни лица и не е посочено кой точно говори в 13 стих. Професор Уилям Баркли писал относно този откъс: „Нещата не са изложени в някакъв определен ред; ... и често е много трудно да се определи със сигурност кое всъщност е говорещото лице.“ (The Revelation of John, 2 том, ревизирано издание, стр. 223) Така че можем да направим заключението, че изразът „Алфа и Омега“ в Откровение 22:13 се отнася за същата личност, назована с тази титла на другите места в Откровение — Йехова Бог.

^ абз. 3 В „Синодално издание на Библията“ изразът се появява още веднъж и в Откровение 1:10. Повечето съвременни преводи обаче го изпускат на това място, защото не се среща в най–старите гръцки ръкописи и очевидно бил добавен по–късно.