Прескочи към материала

Кой е аленочервеният див звяр от Откровение, 17 глава?

Кой е аленочервеният див звяр от Откровение, 17 глава?

Отговорът на Библията

Аленочервеният див звяр, описан в Откровение, 17 глава, е символ на организация, чиято цел е да обедини народите в света и да ги представлява. Първоначално той представял Обществото на народите, а сега — Организацията на обединените нации (ООН).

Как разбираме кой е аленочервеният див звяр

 1. Има политически характер. Аленочервеният див звяр има „седем глави“, за които се казва, че представят „седем планини“ и „седем царе“, или власти. (Откровение 17:9, 10) Планините и зверовете в Библията често символизират политически власти. (Йеремия 51:24, 25; Даниил 2:44, 45; 7:17, 23)

 2. Има сходство със световната политическа система. Аленочервеният див звяр прилича на звяра със седем глави, описан в Откровение, 13 глава, който символизира световната политическа система. И двата звяра имат седем глави, десет рога и богохулни имена. (Откровение 13:1; 17:3) Тези прилики са твърде забележителни, за да бъдат случайност. Аленочервеният див звяр е „изображение“ на световната политическа система. (Откровение 13:15)

 3. Получава власт от други владетели. Аленочервеният див звяр „произлиза“ от други политически власти. Това означава, че дължи съществуването си на тях. (Откровение 17:11, 17)

 4. Има връзка с религията. Вавилон Велики, или съвкупността от фалшивите религии по света, седи на аленочервения див звяр, което показва, че звярът е повлиян от религията. (Откровение 17:3–5)

 5. Позори Бога. Звярът е „пълен с богохулни имена“. (Откровение 17:3)

 6. Временно бездейства. Аленочервеният див звяр щял за известно време да бъде в „бездната“ *, или в състояние на бездействие, но щял да се появи отново. (Откровение 17:8)

Изпълнение на библейско пророчество

Помисли как ООН и нейният предшественик, Обществото на народите, изпълняват библейското пророчество за аленочервения див звяр.

 1. Има политически характер. ООН подкрепя политическата система, като поддържа „суверенната равнопоставеност на всички нейни членове“. *

 2. Има сходство със световната политическа система. През 2011 г. държавите членки на ООН станаха 193. Това дава основание на ООН да твърди, че представя по–голямата част от страните и народите по света.

 3. Получава власт от други владетели. ООН дължи съществуването си на държавите членки и получава само толкова власт и сила, колкото те позволят.

 4. Има връзка с религията. Както Обществото на народите, така и ООН винаги са се радвали на подкрепа от различните религии. *

 5. Позори Бога. Установяването на ООН било с цел „да поддържа международния мир и сигурност“. * Макар и това да изглежда нещо добро, ООН всъщност позори Бога, като твърди, че ще постигне онова, което Бог казва, че единствено неговото Царство може да направи. (Псалм 46:9; Даниил 2:44)

 6. Временно бездейства. Обществото на народите било установено скоро след Първата световна война, за да поддържа мира, но не успяло да предотврати враждебността в света. Когато започнала Втората световна война през 1939 г., то спряло да функционира. През 1945 г., след като войната приключила, била формирана Организацията на обединените нации. Нейните цели, методи и структура са много сходни с тези на Обществото на народите.

^ абз. 10 В „Тълковен речник на Вайн на думите в Стария и Новия завет“ се казва, че гръцката дума, преведена като „бездна“, предава идеята за неизмерима дълбочина. Според Библията този израз се отнася за ограничаващо място или състояние на пълно бездействие.

^ абз. 13 Виж чл. 2 от Хартата на Организацията на обединените нации.

^ абз. 16 Например през 1918 г. съветът, представящ десетките протестантски деноминации в Америка, обявил, че Обществото на народите щяло да бъде „политическият израз на Божието Царство на земята“. През 1965 г. представители на будизма, индуизма, исляма, католицизма, православието, протестантството и юдаизма се събрали в Сан Франциско, за да подкрепят ООН и да се молят за него. През 1979 г. папа Йоан Павел II изразил надеждата си ООН завинаги да бъде „върховният форум за мир и справедливост“.

^ абз. 17 Виж чл. 1 от Хартата на Организацията на обединените нации.