Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Филипяни 4:6, 7 | „Не се безпокойте за нищо“

Филипяни 4:6, 7 | „Не се безпокойте за нищо“

„Не се безпокойте за нищо, но във всичко чрез молитви и усърдни молби, заедно с изрази на благодарност, разкривайте исканията си пред Бога и мирът от Бога, който превъзхожда всяка мисъл, ще пази сърцата ви и умовете ви посредством Христос Исус.“ (Филипяни 4:6, 7, „Превод на новия свят“)

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“ (Филипяни 4:6, 7, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

Значението на Филипяни 4:6, 7

Когато са силно обезпокоени, поклонниците на Бога могат да намерят утеха в молитвата. Той обещава да им даде вътрешен мир, който ще им помогне да се справят с тревогата и ще пази мислите и чувствата им. В 6 стих са посочени някои видове молитви, чрез които те могат да получат такъв мир.

Усърдните молби са горещи молитви към Бога, които човек отправя, например, когато е под стрес или в опасност, както правил Исус. (Евреи 5:7) Често такива молби са многократни.

Исканията са конкретни молби към Бога. Можем да ги отправяме „във всичко“, или „във всяко нещо“, но те трябва да са в съгласие с Божията воля, разкрита в Библията. (1 Йоан 5:14)

Молитвите на благодарност изразяват признателността ни за това, което Бог прави и ще направи за нас. Когато мислим какви причини имаме да сме му благодарни, запазваме положителната си нагласа. (1 Солунци 5:16-18)

В отговор на такива молитви Бог дарява поклонниците си с мир. „Мирът от Бога“ е спокойствието, което ни дава приятелството с него. (Римляни 15:13; Филипяни 4:9) Този мир „превъзхожда всяка мисъл“, защото е от Бога и може да ни помогне повече, отколкото си представяме.

В стиха се казва, че Божият мир може да пази сърцата ни. Гръцката дума, преведена като „пази“, е военен термин, който описва как един гарнизон защитава укрепен град. По подобен начин мирът от Бога защитава човек емоционално и умствено. Помага му да не позволи проблемите да го превъзмогнат.

Мирът, който Бог ни дава, ни пази „посредством Христос Исус“, понеже чрез Исус можем да имаме отношения с Бога. Той дал живота си като изкупителна жертва за нашите грехове. Ако вярваме в него, можем да се радваме на Божията благословия. (Евреи 11:6) Чрез Исус можем също да се обръщаме към Бога в молитва. Той казал: „Никой не идва при Бащата освен чрез мене.“ (Йоан 14:6; 16:23)

Контекстът на Филипяни 4:6, 7

Библейската книга Филипяни е писмо, написано от апостол Павел до християните в град Филипи *. В частта, която сега се намира в 4 глава, той ги насърчава да се радват и им благодари за тяхната щедрост, която пък е зарадвала него. (Филипяни 4:4, 10, 18) Павел им обяснява, че молитвата носи мира от Бога, и посочва какви трябва да са мислите и действията ни, за да получим помощ от „Бога на мира“. (Филипяни 4:8, 9)

^ абз. 10 Намира се в днешна Гърция.