Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Притчи 3:5, 6 | „Не се облягай на своя разум“

Притчи 3:5, 6 | „Не се облягай на своя разум“

„Уповавай се на Йехова с цялото си сърце и не се осланяй на своя разум. Помни го във всичките си пътища и той ще изправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5, 6, „Превод на новия свят“)

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5, 6, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

Значението на Притчи 3:5, 6

Трябва да търсим ръководство от Йехова * Бог, вместо да вземаме важни решения сами.

„Уповавай се на Йехова с цялото си сърце.“ Показваме, че имаме доверие на Бога, като правим нещата по неговия начин. Трябва да се уповаваме на него напълно, с цялото си сърце. В Библията думата „сърце“ обикновено се отнася за личността на човек — неговите чувства, подбуди, мисли и нагласа. Следователно да се уповаваме на Бога с цялото си сърце, не включва само чувствата. Това е избор, който правим, защото сме убедени, че нашият Създател знае какво е най-доброто за нас. (Римляни 12:1)

„Не се осланяй на своя разум.“ Нужно е да се уповаваме на Бога, защото не можем да разчитаме на несъвършената си преценка. Ако се осланяме само на себе си или се водим единствено от чувства, може да вземаме решения, които на пръв поглед изглеждат добри, но накрая имат лоши последствия. (Притчи 14:12; Йеремия 17:9) Божията мъдрост далеч превъзхожда нашата. (Исаия 55:8, 9) Ако ни ръководи неговият начин на мислене, ще имаме успешен живот. (Псалм 1:1-3; Притчи 2:6-9; 16:20)

„Помни го във всичките си пътища.“ Трябва да придобием Божията гледна точка за всеки важен аспект на живота и да я имаме предвид във всяко значимо решение. За целта е необходимо да се молим на Бога за ръководство и да се вслушваме в това, което ни казва в Словото си, Библията. (Псалм 25:4; 2 Тимотей 3:16, 17)

„Той ще изправя пътеките ти.“ Бог изправя пътеките ни, като ни помага да живеем според праведните му стандарти. (Притчи 11:5) Така избягваме ненужни проблеми и сме много по-щастливи. (Псалм 19:7, 8; Исаия 48:17, 18)

Контекстът на Притчи 3:5, 6

Библейската книга Притчи съдържа основни принципи за щастлив живот, който е угоден на Бога. Първите 9 глави са написани като бащински съвети към обичан син. Трета глава набляга на ползата, която имат хората, ценящи и прилагащи мъдростта на Създателя. (Притчи 3:13-26)

^ абз. 3 Йехова е личното име на Бога. (Псалм 83:18)