Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Матей 6:33 | „Първо търсете Божието царство“

Матей 6:33 | „Първо търсете Божието царство“

„Тогава търсете първо царството и Божията праведност и всичко останало ще ви бъде прибавено.“ (Матей 6:33, „Превод на новия свят“)

„Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“ (Матей 6:33, „Библията, преработка „Верен“, 2000 г.)

Значението на Матей 6:33

Божието Царство е небесно управление, което ще осъществи Божията воля на земята. (Матей 6:9, 10) Човек търси Царството, първо, като го направи най-важното нещо в живота си. * Това означава не само да има желание да научи повече за него, но и да говори на другите за хубавите неща, които то ще постигне. (Матей 24:14) Освен това той се моли това Царство да дойде. (Лука 11:2)

Божията праведност включва Божиите стандарти за правилно и погрешно. (Псалм 119:172) Така че човек търси Божията праведност, като спазва моралните закони на Бога, които винаги носят полза. (Исаия 48:17)

Фразата „всичко останало ще ви бъде прибавено“ е обещание, че Бог ще се грижи за тези, които поставят Царството и стандартите му на първо място в живота си. (Матей 6:31, 32)

Контекстът на Матей 6:33

Исус казал тези думи в т.нар. Проповед на планината, записана в Матей, 5-7 глава. Много от слушателите му били бедни хора, които може да са мислели, че понеже трябва преди всичко да се грижат за прехраната си, не им остава много време да търсят Царството. Но Исус ги насърчил да обърнат внимание как Бог се грижи за своите творения — растенията и животните. Бог обещава да се грижи по същия начин и за хората, които търсят първо Царството му. (Матей 6:25-30)

Погрешни схващания за Матей 6:33

Погрешно схващане: Ако търсиш първо Царството, ще забогатееш.

Факт: Исус казал, че тези, които поставят Царството на първо място, ще имат всичко необходимо като храна и дрехи. (Матей 6:25, 31, 32) Той обаче не обещал лукс, нито намекнал, че Божията благословия се изразява в материално богатство. Всъщност Исус казал да не се стремим към богатство, което може да ни пречи да търсим първо Царството. (Матей 6:19, 20, 24) Апостол Павел се трудел неуморно за Царството, но понякога нямал много в материално отношение. Подобно на Исус той предупредил за опасността от стремежа към богатство. (Филипяни 4:11, 12; 1 Тимотей 6:6-10)

Погрешно схващане: Християните не трябва да работят за прехраната си.

Факт: В Библията се казва, че християните трябва да работят, за да издържат себе си и семействата си. (1 Солунци 4:11, 12; 2 Солунци 3:10; 1 Тимотей 5:8) Исус не казал последователите му да търсят само Царството, а първо Царството.

Който търси първо Царството и е готов да работи за прехраната си, може да разчита, че Бог ще му помага да се снабдява с всичко необходимо. (1 Тимотей 6:17-19)

^ абз. 3 Думата „търсете“ е превод на гръцка глаголна форма, която изразява продължително действие и може да се преведе също като „търсете непрестанно“. Следователно Царството трябва да ни е приоритет, а не нещо моментно или временно.