Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Марко 1:15 | „Наближи царството Божие“

Марко 1:15 | „Наближи царството Божие“

„Определеното време се изпълни и царството на Бога наближи. Разкайте се и вярвайте в добрата новина.“ (Марко 1:15, „Превод на новия свят“)

„Времето се изпълни, и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.“ (Марко 1:15, „Синодално издание на Библията“)

Значението на Марко 1:15

Исус Христос казал на слушателите си, че Царството на Бога * е „наближило“, защото той, като бъдещ Цар на това Царство, бил сред тях.

Исус нямал предвид, че Царството вече е започнало да управлява. Всъщност по–късно той посочил на учениците си, че това ще стане в бъдеще. (Деяния 1:6, 7) Исус обаче бил дошъл точно навреме, в годината, в която Библията предсказала, че ще се появи като бъдещ Цар. * Затова Исус могъл да каже „Определеното време се изпълни“ — времето да започне службата си, като проповядва евангелието, или добрата новина за Царството. (Лука 4:16–21, 43)

За да извлекат полза от добрата новина за Царството, хората трябвало да се разкаят, тоест да съжаляват за миналите си грехове и да живеят според Божиите стандарти. Онези, които се разкаяли, показали, че имат вяра в добрата новина за бъдещото Царство.

Контекстът на Марко 1:15

Исус казал тези думи в началото на службата си в Галилея. Паралелното повествование в Матей 4:17 посочва, че оттогава Исус започнал да проповядва за Царството на Бога. Царството било основната тема, за която говорил Исус. Всъщност то е споменато над 100 пъти в четирите Евангелия *, най–често в изказванията на Исус. От Библията става ясно, че той говорил за Царството на Бога повече, отколкото за каквото и да било друго.

Прочети Марко, 1 глава, заедно с бележките под линия и препратките.

^ абз. 3 Царството на Бога е управление в небето, което Бог е установил, за да изпълни волята си за земята. (Даниил 2:44; Матей 6:10) За повече подробности виж статията „Какво представлява Божието Царство?“.

^ абз. 4 Исус трябвало да стане Цар, за да изпълни ролята си на предсказания Месия, или Божия специален представител. За повече информация относно библейските пророчества, които показват, че Исус е Месията, виж „Доказват ли месианските пророчества, че Исус е Месията?“.

^ абз. 6 Евангелията са първите четири книги на Християнските гръцки писания, познати като Нов завет, които разказват за живота и службата на Исус.