Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Йоан 1:1 | „В началото беше Словото“

Йоан 1:1 | „В началото беше Словото“

„В началото беше Словото и Словото беше с Бога, и Словото беше бог.“ (Йоан 1:1, „Превод на новия свят“)

„В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.“ (Йоан 1:1, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

Значението на Йоан 1:1

Този стих разкрива подробности за живота на Исус Христос, преди да дойде като човек на земята. (Йоан 1:14-17) В 14 стих думата „Словото“ (или „Логос“, на гръцки: „о ло̀гос“) е използвана като титла. Тя очевидно описва ролята на Исус в предаването на Божиите заповеди и напътствия на другите. Исус продължил да известява словото на Бога, докато бил на земята и след като се върнал на небето. (Йоан 7:16; Откровение 1:1)

Изразът „в началото“ се отнася за времето, когато Бог започнал да сътворява и създал Словото. След това заедно с него направил всичко останало. (Йоан 1:2, 3) Библията казва, че Исус е „първородният измежду цялото творение“ и че „чрез него е създадено всичко“. (Колосяни 1:15, 16)

Изразът „Словото беше бог“ описва божествената или богоподобната същност на Исус, преди да дойде на земята. Той с право може да бъде наречен така заради ролята си на Божи говорител и уникалната си позиция като първороден Син на Бога, чрез когото било създадено всичко.

Контекстът на Йоан 1:1

Библейската книга Йоан представлява разказ за живота и дейността на Исус на земята. В началото на 1 глава се говори за предчовешкото му съществуване, специалната му връзка с Бога и централната му роля в Божиите отношения с хората. (Йоан 1:1-18) Тези подробности ни помагат да разберем думите и делата на Исус по време на земната му служба. (Йоан 3:16; 6:38; 12:49, 50; 14:28; 17:5)

Погрешни схващания за Йоан 1:1

Погрешно схващане: Последната част на стиха трябва да се превежда „Словото беше Бог“.

Факт: Макар че много библейски преводачи предават фразата по този начин, други са на различно мнение. В текста на оригинала има граматическа разлика между двете употреби на думата „Бог“ (на гръцки: „тео̀с“) в стиха. В първия случай пред думата е поставен определителен член, а във втория случай — не. Според много учени липсата на определителен член пред втория „тео̀с“ не е за подценяване. Например в един труд се казва, че това всъщност променя смисъла на думата и изразява качество на „Словото“, така че изразът означава „Словото беше божествено“. * Други учени * и преводи на Библията правят същото разграничение.

Погрешно схващане: Стихът потвърждава, че Словото е Всемогъщият Бог.

Факт: Изразът „Словото беше с Бога“ показва, че в стиха се говори за две отделни личности. Не е възможно Словото да е „с Бога“ и в същото време да е Всемогъщият Бог. Контекстът също потвърждава, че Словото не е Всемогъщият Бог. В Йоан 1:18 пише: „Нито един човек никога не е виждал Бога.“ Хората обаче видели Словото, Исус, понеже в Йоан 1:14 четем: „Словото стана плът и живееше сред нас, и ние видяхме славата му.“

Погрешно схващане: Словото винаги е съществувало.

Факт: „Началото“, за което се говори в стиха, не може да се отнася за „началото“ на Бога, защото Бог няма начало. Йехова * Бог е „от безпределни времена до безпределни времена“. (Псалм 90:1, 2) Но Словото, Исус Христос, имало начало. То е „началото на Божието творение“. (Откровение 3:14)

Погрешно схващане: Ако Словото е „бог“, това подкрепя политеизма, поклонението на много богове.

Факт: Гръцката дума за „Бог“ или „бог“ („тео̀с“) често съответства на еврейските думи „ел“ и „елохѝм“, използвани в т.нар. Стар завет. Смята се, че тези еврейски думи общо взето означават „могъщ“, „силен“, и се употребяват за Всемогъщия Бог, други богове и дори хора. (Псалм 82:6; Йоан 10:34) Тъй като чрез Словото Бог създал всичко останало, то безспорно може да бъде описано като могъщо. (Йоан 1:3) Това, че Словото е наречено „бог“, е в хармония с пророчеството в Исаия 9:6, че Божият избраник, Месията или Христос, ще бъде наричан „Могъщ бог“ (на еврейски: „ел гибо̀р“), а не „Всемогъщият Бог“ („ел шада̀й“ като в Битие 17:1; 35:11; Изход 6:3 и Езекиил 10:5).

Библията не подкрепя политеизма. Исус Христос казал: „На своя Бог, Йехова, трябва да се покланяш и само на него да принасяш свята служба.“ (Матей 4:10) В Библията пише още: „Макар и да има такива, които са наричани богове, било на небето, или на земята, точно както има много богове и много господари, за нас всъщност има само един Бог, Бащата, от когото са всички неща и за когото ние живеем, и има само един Господар, Исус Христос, чрез когото са всички неща и чрез когото ние живеем.“ (1 Коринтяни 8:5, 6)

^ абз. 8 The Translator’s New Testament, стр. 451.

^ абз. 8 Ученият Джейсън Дейвид Бедун казва, че липсата на определителен член разграничава двете употреби на думата „Бог“, точно както има разлика между един „бог“ и „Бога“. Бедун добавя: „В Йоан 1:1 Словото не е единственият истински Бог, а бог, или божествено създание.“ (Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament, стр. 115, 122, 123)

^ абз. 12 Йехова е личното име на Бога. (Псалм 83:18)