Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Исус Навиев 1:9 | „Бъди силен и смел“

Исус Навиев 1:9 | „Бъди силен и смел“

„Ето, заповядвам ти още веднъж — бъди смел и силен! Не се страхувай и не се плаши, защото Йехова, твоят Бог, е с тебе, където и да отидеш!“ (Исус Навиев 1:9, „Превод на новия свят“)

„Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с тебе, гдето и да идеш.“ (Исус Навиев 1:9, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г. [РИ-1938])

Значението на Исус Навиев 1:9

С тези думи Йехова * Бог уверил верния си служител Исус Навиев, че може да е „смел и силен“ въпреки трудните обстоятелства и привидно непреодолимите пречки. Исус Навиев нямал причина да се страхува от бъдещето, ако спазва Божиите заповеди, защото Йехова щял да е сякаш до него да му помага. Бог бил с Исус Навиев, като го напътствал и му дал победа над враговете.

Как Исус Навиев щял да е „смел и силен“? Той можел да черпи смелост и сила от вдъхновените от Йехова писания, които били на разположение по онова време. Те включвали „целия закон, който [Божият] служител Моисей“ му заповядал да спазва. * (Исус Навиев 1:7) Йехова казал на Исус Навиев относно книгата на Закона: „Чети я задълбочено [да размишляваш върху нея — РИ-1938] денем и нощем.“ (Исус Навиев 1:8) Четенето и размисълът му вдъхнали решимост да върши волята на Бога. После той трябвало да действа според наученото от Божието Слово, „да изпълнява старателно всичко, което било записано“ в него. В резултат на това щял да постъпва мъдро и да има успех. Точно така и станало. Въпреки че срещнал трудности, Исус Навиев имал богат и удовлетворяващ живот като верен служител на Йехова. (Исус Навиев 23:14; 24:15)

Божиите думи към Исус Навиев насърчават и нас днес. Те разкриват, че Йехова силно се интересува от всичките си поклонници, особено ако изпитват трудности. Той иска да имат успех като Исус Навиев! И подобно на него те могат да са „смели и силни“, като редовно четат Божието Слово, Библията, размишляват върху него и след това изпълняват записаното.

Контекстът на Исус Навиев 1:9

След смъртта на Моисей Йехова определил Исус Навиев да води израилския народ. (Исус Навиев 1:1, 2) По това време израилтяните се подготвяли да влязат в Обетованата земя, Ханаан. Трябвало обаче да победят силни врагове, например ханаанците, които били особено зли. * (Второзаконие 9:5; 20:17, 18) Те били също по-многобройни и по-добре въоръжени. (Исус Навиев 9:1, 2; 17:18) Но Исус Навиев смело следвал напътствията на Йехова. И Бог наистина бил с него, защото само за 6 години израилтяните покорили повечето от враговете си. (Исус Навиев 21:43, 44)

^ абз. 3 Йехова е превод на еврейското име на Бога — четирите букви יהוה (ЙХВХ), известни като тетраграмата. В този стих в РИ-1938 това име е предадено като „Господ“. За повече информация относно Йехова и причините защо някои преводи на Библията не използват това име, виж статията „Кой е Йехова?“.

^ абз. 4 Писанията, с които разполагал Исус Навиев и които днес са част от Библията, вероятно включвали петте Моисееви книги (Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие), Книгата Йов и един-два псалма.

^ абз. 6 За повече информация защо била необходима тази война, виж статията „Защо Бог воювал срещу ханаанците?“ в броя на „Стражева кула“ от 1 януари 2010 г.