Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Исаия 41:10 | „Не бой се, защото аз съм с тебе“

Исаия 41:10 | „Не бой се, защото аз съм с тебе“

„Не се страхувай, защото съм с тебе! Не се оглеждай изплашено, защото аз съм твоят Бог! Ще те укрепя и ще ти помогна! Ще те подкрепям с праведната си десница!“ (Исаия 41:10, „Превод на новия свят“)

„Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! ще ти помогна. Да! Ще те подпра с праведната Си десница.“ (Исаия 41:10, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

Значението на Исаия 41:10

Йехова * Бог уверява лоялните си поклонници, че ще ги подкрепя, независимо с какви проблеми се сблъскват.

„[Аз] съм с тебе.“ Йехова казва на поклонниците си защо да не се страхуват — те не са сами. Тъй като вижда през какво преминават и чува молитвите им, той сякаш е точно до тях. (Псалм 34:15; 1 Петър 3:12)

„Аз съм твоят Бог.“ Йехова успокоява служителите си, като им напомня, че продължава да е техен Бог и да ги приема. Те могат да са сигурни, че нищо няма да му попречи да им се притече на помощ. (Псалм 118:6; Римляни 8:32; Евреи 13:6)

„Ще те укрепя и ще ти помогна! Ще те подкрепям с праведната си десница!“ Като казва едно нещо по три различни начина, Йехова набляга колко сигурна е подкрепата му. Той използва пример, за да покаже какво предприема, когато служителите му се нуждаят от помощ. Ако някой падне, Бог може да протегне дясната си ръка и да го вдигне. (Исаия 41:13)

Един от основните начини, по които Бог укрепва служителите си и им помага, е чрез своето Слово, Библията. (Исус Навиев 1:8; Евреи 4:12) Например в нея се съдържат практични съвети за хората, които преживяват трудности като бедност, болест или загуба на близък. (Притчи 2:6, 7) Освен това чрез своя свети дух, или действена сила, Бог може да даде на служителите си нужната емоционална сила да издържат. (Исаия 40:29; Лука 11:13)

Контекстът на Исаия 41:10

Тези думи носели утеха на верните юдеи, които след време били отведени в плен във Вавилон. Йехова бил предсказал, че към края на изгнанието си те ще чуят за настъпващ завоевател, който ще покори съседните земи и ще заплаши и Вавилон. (Исаия 41:2-4; 44:1-4) Докато вавилонците и другите народи щели да се разтреперят от страх, юдеите не трябвало да се притесняват, защото Йехова щял да ги защити. Той ги успокоил, като три пъти им казал: „Не се страхувай!“ (Исаия 41:5, 6, 10, 13, 14)

Макар че думите в Исаия 41:10 били насочени към верните юдеи във вавилонски плен, Йехова Бог ги запазил за утеха на всичките си поклонници. (Исаия 40:8; Римляни 15:4) Днес той им помага така, както е помагал на служителите си в миналото.

Прочети Исаия, 41 глава, заедно с бележките под линия и препратките.

^ абз. 3 Йехова е личното име на Бога. (Псалм 83:18)