Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukubelenga Baibolo Uko Babikamo Ifiunda

Kutikeni ku kubelenga Baibolo uko babikamo ifiunda e lyo no uleshimika ilyashi.

 

SALENI
Charti
Ifyo ifyebo fyatantikwa

“Nani Ali Ku Lubali Lwa Kwa Yehova?” (Ukufuma 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

"Ici E co Naishila Pano Calo" (Mateo 21:23-46; 22:15-46)

Yehova E Lesa wa Cine Eka (1 Ishamfumu 16:29-33; 1 Ishamfumu 17:1-7; 1 Ishamfumu 18:17-46; 1 Ishamfumu 19:1-8)

Mwilatendwa ilyo Yehova Alemilungika! (Yona 1:4-15; 3:1-4:11)