Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Kuti Mwaba Ifibusa fya kwa Lesa

Kuti Mwaba Ifibusa fya kwa Lesa

ABANTU BAMO BAMONA KWATI . . .

Lesa tatubikako amano kabili te kuti tube ifibusa fyakwe pantu alicindama sana kabili wa mushilo.

IFYO BAIBOLO ILANDA

“Palameni kuli Lesa, na o akapalama kuli imwe.”—Yakobo 4:8.

“Mulepoosa amasakamika yenu yonse pali ena, pantu asakamana imwe.”—1 Petro 5:7.

FINSHI TUFWILE UKUCITA PA KUBA IFIBUSA FYA KWA LESA?