Satana afwaya twakonkelela ififwaya imitima yesu pa kuti twaleka ukutemwa Yehova. Acita ifi ukulingana no bunake bwa cila muntu.

Cinshi cayafwile Yesu ukukaana amatunko yatatu? (Heb. 4:12; 1 Yoh. 2:15, 16) Kuti napashanya shani Yesu?

  • 4:1-4

    “Ulunkumbwa lwa mubili”

  • 4:5-8

    “Ulunkumbwa lwa menso”

  • 4:9-12

    “Ukuitakishisha”