Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA | ESAYA 47-51

Tukapaalwa nga Tuli ne Cumfwila Kuli Yehova

Tukapaalwa nga Tuli ne Cumfwila Kuli Yehova

48:17

  • Yehova alatulanga ‘inshila iyo tufwile ukwendamo’ pa kuti tuleba ne nsansa. Ifintu filatuwamina nga tulemumfwila

“Umutende . . . ngo mumana”

48:18

  • Yehova alitulaya umutende uwingi kabili ukatwalilila kwati ni filya amenshi yatwalilila ukupita mu mumana

“Ubulungami . . . nga mabimbi ya pali bemba”

  • Ifyo tucita ifilanga ukuti tuli balungami filafula kwati mabimbi ya pali bemba