• Ulwimbo 120 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Tukapaalwa nga Tuli ne Cumfwila Kuli Yehova”: (10 min.)

  • Esa. 48:17—Bakapepa ba cine bafwile ukulakonka amafunde ya kwa Lesa (ip-2 ibu. 131 para. 18)

  • Esa. 48:18—Yehova alitutemwa kabili afwaya twaba ne nsansa (ip-2 ibu. 131 para. 19)

  • Esa. 48:19—Ukuba ne cumfwila kukalenga tukapaalwe umuyayaya (ip-2 ibu. 132 amapara. 20-21)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Esa. 49:6—Bushe Mesia aba shani “ulubuuto lwa nko,” nangu ca kuti alebila fye imbila nsuma ku bena Israele? (w07 1/15 ibu. 9 para. 8)

  • Esa. 50:1—Cinshi Yehova aipushishe abena Israele ukuti: “Bushe ali kwi kalata wa kulekana na nyinenwe?” (it-1-E ibu. 643 amapara. 4-5)

  • Bushe ifyo nabelengele mu Baibolo uno mulungu fyansambilishe finshi pali Yehova?

  • Finshi nasambilile mu Baibolo uno mulungu ifyo ningebako abantu ilyo ndebila imbila nsuma?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Esa. 51:12-23

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Pekanyeni Ifyo Mwakulalanda mwi Bala uno Mweshi: (15 min.) Ukulanshanya “Ifyo Mwingalanda.” Tambisheni vidio imo na imo iilelanga ifya kucita pa kupeela abantu impapulo. Lyena lanshanyeni ifyo basambilila ku fyo batamba.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA