• Ulwimbo 116 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Ubusesemo Mesia Afikilishe”: (10 min.)

  • Esa. 9:1, 2—Filya Yesu alebila imbila nsuma mu Galili fyalisobelwe (w11 8/15 ibu. 10 para. 13; ip-1 amabu. 124-126 amapara. 13-17)

  • Esa. 9:6—Ali no kubomba imilimo yalekanalekana (w14 2/15 ibu. 12 para. 18; w07 5/15 ibu. 6)

  • Esa. 9:7—Ukuteka kwakwe kukaleta umutende no mulinganya (ip-1 ibu. 132 amapara. 28-29)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Esa. 7:3, 4—Mulandu nshi Yehova apusushishe Ahasi Imfumu yabipa? (w06 12/1 ibu. 9 para. 4)

  • Esa. 8:1-4—Bushe ubu busesemo bwafikilishiwe shani? (it-1-E ibu. 1219; ip-1 amabu. 111-112 amapara. 23-24)

  • Bushe ifyo nabelengele mu Baibolo uno mulungu fyansambilishe finshi pali Yehova?

  • Fishinka nshi ifyo nasambilile muli Baibolo uno mulungu ifyo ningabomfya ilyo ndebila imbila nsuma?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Esa. 7:1-17

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) g16.6 icipande icikalamba

 • Icipempu ca Kubwelelamo: (4 min. nelyo ukucepako) g16.6 icipande icikalamba

 • Isambililo lya Baibolo: (6 min. nelyo ukucepako) lv ibu. 34 para. 18—Langilileni ifya kufika umusambi pa mutima.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA