Pa mpela ya bushiku bumo na bumo, tinikeni pali linki iya ubo bushiku pa kuti mumone nelyo ukukopolola impapulo ishipya ishifumine