Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Te Kwesha Ukunenuka Ilyo Mulefishapo Ifunde lya kwa Kristu!

Te Kwesha Ukunenuka Ilyo Mulefishapo Ifunde lya kwa Kristu!

 ULUCELO

 • 8:40 Inyimbo

 • 8:50 Ulwimbo Na. 17 ne Pepo

 • 9:00 Bushe Ifunde lya kwa Kristu ni Cinshi?

 • 9:15 Mulefishapo Ifunde lya kwa Kristu Ilyo Abantu Bashilemumona

 • 9:30 Mulefishapo Ifunde lya kwa Kristu Ilyo Mulebila Imbila Nsuma

 • 9:55 Ulwimbo Na. 70 ne fya Kubilisha

 • 10:05 Ico Ifunde lya kwa Kristu Lyacilila Amafunde ya kwa Mose

 • 10:35 Ukuipeela no Lubatisho

 • 11:05 Ulwimbo Na. 51

AKASUBA

 • 12:20 Inyimbo

 • 12:30 Ulwimbo Na. 76

 • 12:35 Ifyacitike mwi Bala

 • 12:45 Ukusupawila Ulupungu lwa kwa Kalinda

 • 13:15 Mulefishapo Ifunde lya kwa Kristu mu Lupwa

 • 13:30 Mulefishapo Ifunde lya kwa Kristu Ilyo Muli ku Sukulu

 • 13:45 Ulwimbo Na. 35 ne fya Kubilisha

 • 13:55 Muletemwana, nge fyo Yesu Amutemenwe

 • 14:55 Ulwimbo Na. 13 ne Pepo