Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 3-A

Charti: Bakasesema ne Mfumu sha mu Yuda na mu Israele (Isambililo 1)

Charti: Bakasesema ne Mfumu sha mu Yuda na mu Israele (Isambililo 1)
SALENI
Amashiwi
Icikope

Imfumu Ishatekele Ubufumu bwa Mikowa Ibili Ubwa kwa Yuda Ubwali ku Kapinda ka ku Kulyo

997 B.C.E.

Rehoboamu: Atekele imyaka 17

980

Abiya (Abiyamu): Atekele imyaka itatu

978

Asa: Atekele imyaka 41

937

Yehoshafati: Atekele imyaka 25

913

Yehoramu: Atekele imyaka 8

c. 906

Ahasia: Atekele umwaka umo

c. 905

Namfumu Atalia: Atekele imyaka 6

898

Yehoashi: Atekele imyaka 40

858

Amasia: Atekele imyaka 29

829

Usia (Asaria): Atekele imyaka 52

 Imfumu Ishatekele Ubufumu bwa Mikowa 10 Ubwa Bena Israele Ubwali ku Kapinda ka ku Kuso

997

Yeroboamu: Atekele imyaka 22

c. 976

Nadabu: Atekele imyaka ibili

c. 975

Baasha: Atekele imyaka 24

c. 952

Ela: Atekele imyaka ibili

Simri: Atekele inshiku 7 (c. 951)

c. 947

Omri na Tibni: Batekele imyaka 4

Omri (eka): Atekele imyaka 8

c. 940

Ahabu: Atekele imyaka 22

c. 920

Ahasia: Atekele imyaka ibili

c. 917

Yehoramu: Atekele imyaka 12

c. 905

Yehu: Atekele imyaka 28

876

Yehoashi: Atekele imyaka 14

c. 862

Yehoahasi na Yoashi: Batekele imyaka itatu

c. 859

Yehoashi (eka): Atekele imyaka 16

c. 844

Yeroboamu II: Atekele imyaka 41

  • Bakasesema

  • Yoele

  • Eliya

  • Elisha

  • Yona

  • Amose