Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

"Aya Mashiwi... Yabe mu Mitima Yenu"

INSHILA SHA KUKOPOLWELAMO

Ishibilenipo na Fimbi

MU LUPWA LWENU KUTI MWABA INSANSA

Mulepepa Yehova Capamo na ba mu Lupwa Lwenu

Finshi mwingacita pa kuti amapepo ya lupwa yalewama sana?