Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 Ulwimbo 148

Mwatupeele Umwana Wenu Uwafyalwa Eka

Mwatupeele Umwana Wenu Uwafyalwa Eka

Kopololeni:

(Yohane 15:13)

 1. Yehova, mwe Shifwe,

  ‘Lyo twali babembu

  Mwapeele fwe bantu

  Icilubula

  Twapeela imyeo,

  Yesu kuli imwe.

  Twakulabilishe

  Fyo mwatucitila.

  (KORASI)

  Mwatupeele Yesu,

  E co ulu lwimbo

  Tukembo muyayaya,

  Pa kutupeela Umwana.

 2. Cikuuku, cilenga

  Tulemupalama.

  Ishina ilyenu

  Twalilitemwa

  ‘Cacila pali ‘fi

  Bupe mwatupeele.

  Umwana uwenu

  Uwatufwilile.

  (KORASI)

  Mwatupeele Yesu,

  E co ulu lwimbo

  Tukembo muyayaya,

  Pa kutupeela Umwana.

  (INSONDWELELO)

  Yehova mwe Shifwe, tulemutotela.

  Twatasha nga nshi pa kutupeela Umwana.