Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ULWIMBO 23

Yehova Atendeka Ukuteka

Saleni Ifya Kukutikako
Yehova Atendeka Ukuteka
SALENI

(Ukusokolola 11:15)

 1. 1. Bufumu bwa kwa Lesa

  Buleteka ku muulu.

  Kristu e Mfumu Lesa asonta.

  Bonse fye natwimbile

  Yehova amalumbo,

  Pantu Kristu Yesu

  nomba aleteka.

  (KORASI)

  Mu Bufumu ubwa kwa Lesa

  Tamwakabe ifyabipa.

  Mukaba fye ubulungami

  Ne nsansa no mweo wa pe.

  Tulumbe Yehova Lesa

  Pantu alitutemwa.

 2. 2. Kristu nomba ni Mfumu;

  Impela yapalama.

  Calo ca kwa Satana calapwa.

  Natuleshimikila

  Abantunse bonse fye

  Pa kuti basalepo

  Kupepa Lesa.

  (KORASI)

  Mu Bufumu ubwa kwa Lesa

  Tamwakabe ifyabipa.

  Mukaba fye ubulungami

  Ne nsansa no mweo wa pe.

  Tulumbe Yehova Lesa

  Pantu alitutemwa.

 3.  3. Twalitemwa Imfumu

  Iyo Lesa asala.

  Natucindike Kristu ni Mfumu.

  Twingile mwi tempele

  Tupapaate Yehova.

  Yesu alaba

  ni Mfumu pali fyonse.

  (KORASI)

  Mu Bufumu ubwa kwa Lesa

  Tamwakabe ifyabipa.

  Mukaba fye ubulungami

  Ne nsansa no mweo wa pe.

  Tulumbe Yehova Lesa

  Pantu alitutemwa.