Tinikeni pa kuti muye ku filimo

CINSHI BAIBOLO ISAMBILISHA?

Yesu Kristu Nani? (Ulubali 2)

Moneni mu Baibolo umulandu mulingile ukusuminina ukuti Yesu talingana na Lesa. Pulinteni PDF, e lyo mwasuke amepusho.