Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Ukwangala Ifyangalo fya Kushitikapo Lubembu?

Bushe Ukwangala Ifyangalo fya Kushitikapo Lubembu?

Icasuko ca mu Baibolo

Nangu ca kuti Baibolo tayalandapo sana pa fyangalo fya kushitikapo, lelo ukulingana fye ne fyaba mu malembo kuti twatila Lesa amona ukuti ukwangala ifyangalo fya kushitikapo lubembu.Abena Efese 5:17. *

^ para. 3 Abashilika abena Roma e bo Baibolo yalandapo fye ukuti e bayangeleko icangalo ca kushitikapo ilyo bapendwilile nelyo “ukushitikapo” ica kufwala ca kwa Yesu.Mateo 27:35; Yohane 19:23, 24; Contemporary English Version; Good News Translation.