Dumiretso sa laog

Activity Para sa Pag-adal nin Bibliya

Mag-ingat Laban sa Pag-ambisyon!

Ano an manunudan mo ki David, Absalom, asin Joab manungod sa peligro kan pagigin ambisyoso? I-download an activity, basahon an istorya sa Bibliya, asin tawan nin buhay sa saindong imahinasyon an istorya!