Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Taano ta Nagagadan an mga Tawo?

Taano ta Nagagadan an mga Tawo?

An simbag kan Bibliya

Natural sana na isipon ta kun taano ta nagagadan an mga tawo, lalo na kun nagadanan kita nin sarong mahal sa buhay. Sinasabi kan Bibliya: “An kamandag na nagkakawsa nin kagadanan iyo an kasalan.”—1 Corinto 15:56.

Taano ta nagkakasala asin nagagadan an gabos na tawo?

Naiwara kan inot na mga tawo, si Adan saka Eva, an buhay ninda huling nagkasala sinda sa Diyos. (Genesis 3:17-19) Kagadanan an solamenteng magigin resulta kan saindang pagrebelde sa Diyos, na iyo an “burabod nin buhay.”—Salmo 36:9; Genesis 2:17.

Ipinamana ni Adan an kasalan sa gabos niyang gikan. An Bibliya nagsasabi: “Paagi sa sarong tawo an kasalan luminaog sa kinaban asin an kagadanan paagi sa kasalan, asin sa siring an kagadanan luminakop sa gabos na tawo huling sinda gabos nagkasala.” (Roma 5:12) Nagagadan an gabos na tawo huling gabos nagkakasala.—Roma 3:23.

Kun paano hahalion an kagadanan

Nanunuga an Diyos na ‘hahalunon niya an kagadanan [sagkod lamang].’ (Isaias 25:8) Tanganing mawara na an kagadanan, dapat niyang halion an pinakadahilan kaiyan, an kasalan. Gigibuhon iyan nin Diyos paagi ki Jesu-Cristo, na “naghahali kan kasalan kan kinaban.”—Juan 1:29; 1 Juan 1:7.