Dumiretso sa laog

Leksiyon 14: Ihanda an Saimong Komento

Leksiyon 14: Ihanda an Saimong Komento

Taano ta mahalagang marhay an maghanda kan saimong komento para sa pagtiripon? Paano mo iyan magigibo?

Hilingon Man an

MGA ACTIVITY PARA SA MAGIN KATUOD NI JEHOVA

Kaya Mo Daw Mag-andam nin Komento?

Ano an nakakatabang ki Caleb na dai malingawan an ikokomento niya?