Puwede kitang magin amigo ni Jehova paagi sa pagkanta. Sabayan si Caleb asin Sophia sa pagkanta dapit sa mga bendisyon na makukua sa pagsunod ki Jehova.