Nangyari na daw saimo na natakot kang sabihon sa iba an dapit ki Jehova? Paano ka matatabangan ni Jehova na magin makusog an buot?