Midbidon an paborito mong mga karakter sa Bibliya. I-download an kada card, i-print, tiklupon, asin ingatan. Kolektahon gabos!