Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Pisikal Asin Mental na Salud

Kun May Diperensiya sa Pisikal

‘Aroaldaw na Dinadara ni Jehova an Pasan Para sa Sako’

Sa ibong kan grabeng problema sa salud, ano an nakatabang sa sarong sister sa Namibia na maugmang makapagpayunir sa laog nin labing 20 taon?

Mga Mata ni Jairo—An Ginagamit Niya sa Paglilingkod sa Diyos

Sa ibong kan pinakagrabeng klase nin cerebral palsy, maugma asin makahulugan an buhay ni Jairo.

An Paglilingkod sa Diyos Iyo an Bulong Niya!

Namundag si Onesmus na may hilang na osteogenesis imperfecta, o matapong mga tulang. Paano siya naparigon kan panuga nin Diyos na nasa Bibliya?

An Kamot Ko an Sakuyang Nagin Talinga Asin Mata

Si James Ryan ipinangaking púla asin pag-abot nin panahon nabuta. Paano siya nagkaigwa nin makahulugan na buhay?

Kadakul Sakong Itinao si Jehova Kisa sa Maninigo sa Sako

Naaraman ni Felix Alarcon an tunay na katuyuhan nin buhay pagkatapos na maaksidente sa motor na nakaparalisar saiya puon liog pababa.

Pag-ataman sa mga Kapamilya

Kun an Aki Nindo May Diperensiya sa Pisikal

Pag-ulayan ta an tulong kadipisilan na tibaad mapaatubang saimo asin kun paano makakatabang an kadunungan na makukua sa Bibliya.

Kun an Sarong Kapamilya Dai Na Maghahaloy an Buhay

Ano an magigibo kan ibang miyembro nin pamilya tanganing maranga asin maataman an kapamilyang may taning na an buhay?Paano mapapaglabanan kan mga nag-aataman an negatibong mga emosyon mantang inaataman an saindang kapamilya?

Kahaditan Asin Stress

Matatabangan Ka Daw kan Bibliya na Makayanan an mga Kahaditan?

Parte na kan buhay nin tawo an mga kahaditan. Mawawara pa daw iyan?