Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Girumdumon an Agom ni Lot

An patanid na itinao ni Jesus mga 2,000 na taon na an nakaagi nangungurog nang mahalaga ngunyan kisa kasuarin man. Hilingon kun paano nanudan ni Brian saka Gloria na protektaran an saindang pamilya sa mga peligro na ipinatanid ni Jesus.

Girumdumon an Agom ni Lot—Part 1

Paano puwedeng mabanga an kaimbudan nin Kristiyanong pamilya ngunyan sa paglilingkod sa Diyos saka sa paghihinguwang yumaman?

Girumdumon an Agom ni Lot​—Part 2

Ano an puwedeng makapaluya sa satong espirituwal na pagmansay na puwedeng magin dahilan na maikompromiso niyato an espirituwal asin moral na mga bagay?

Girumdumon an Agom ni Lot​—Part 3

Inistorya ni Jesus an nangyari sa agom ni Lot bilang leksiyon para sa sato. Dai kuta idto nangyari sa saiya. Dai man lugod idto mangyari sa sato.