PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

(Filipos 2:16)

 1. 1. Ama ming Jehova, salamat s’imo

  Ta ’tinao mo an Tataramon mo.

  Iyan katotoohan

  na pinasabngan mo.

  Nagpapatalingkas iyan sa samo.

 2. 2. Mapuwersa nanggad an Tataramon mo,

  Minalagbas sa isip asin puso.

  Tunay sagkod perpekto

  an mga tugon mo.

  Mga prinsipyo mo an giya niyamo.

 3. 3. An mga propeta kapareho mi,

  Namatian ninda samong pagmati.

  An pagtubod po niyamo,

  lugod pakusugon.

  Salamat sa saimong Tataramon!

(Hilingon man an Sal. 19:9; 119:16, 162; 2 Tim. 3:16; Sant. 5:17; 2 Ped. 1:21.)