Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KANTA 36

Ingatan an Satong Puso

Pumili nin Audio Recording
Ingatan an Satong Puso
PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

(Talinhaga 4:23)

 1. 1. Para makamtan an buhay,

  Puso ta ingatan.

  Huling nababasa nin Diyos

  An intensiyon ka’yan.

  Nandadaya iyan minsan,

  Gustong maparayo.

  Kaya giyahan kan isip,

  Mapandayang puso.

 2. 2. Hanapon kan puso an Diyos

  Sinserong mamibi.

  Magpasalamat, mag-umaw,

  Aldaw asin banggi.

  An ’tinutukdo Niya sato

  Dapat na sundon ta.

  Kun maimbod satong puso,

  An Diyos mauugma.

 3. 3. Puso ingatan laban sa

  Salang kaisipan.

  Tataramon Niya an dapat

  Magpahiro ka’yan.

  Namumutan ni Jehova

  Gabos na maimbod.

  Kaya, bilog niyatong puso

  Magsamba, maglingkod.

(Hilingon man an Sal. 34:1; Fil. 4:8; 1 Ped. 3:4.)