PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

(Mikas 6:8)

 1. 1. O lumakaw na kaiba

  Nin Diyos sa kabuutan.

  Pirmi tang sarigan si Jehova;

  Sato siyang kakusugan.

  Kita nungkang mapaparayo

  Kun tugon niya sundon.

  Paggiya niya hagadon ta,

  ’Yan satuyang kuyugon.

 2. 2. O lumakaw na kaiba

  Nin Diyos sa kabanalan.

  Kun mapaatubang sa pagtentar,

  Tabang nin Diyos lauman.

  Ano man na bagay na maray,

  Tunay asin tama,

  Kun danay tang isipon ’yan,

  Kaibanan ta si Jah.

 3. 3. O lumakaw na kaiba

  Nin Diyos sa kaugmahan.

  An ’tinao niyang mga bendisyon

  Satong pasalamatan.

  O lumakaw kaiba nin Diyos,

  Awitan niyato siya.

  Mag-ugma kaiba nin Diyos

  Ta sadiri niya kita.

(Hilingon man an Gen. 5:24; 6:9; Fil. 4:8; 1 Tim. 6:6-8.)