PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

(Roma 8:19)

 1. 1. An mga pinili nin Diyos

  Ihahayag na Niya.

  Kaiba ni Jesu-Cristo

  Maghahadi sinda.

  (KORO)

  Mga aki kan Diyos niyato

  Ihahayag gabos.

  Makakamtan nindang balos

  Arog kan ki Jesus.

 2. 2. Aapudon na kan Hadi

  Mga natatada.

  Pag madangog na boses niya,

  Titipunon sinda.

  (KORO)

  Mga aki kan Diyos niyato

  Ihahayag gabos.

  Makakamtan nindang balos

  Arog kan ki Jesus.

  (BRIDGE)

  Kaibanan sinda ni Cristo

  sa Armagedon.

  Kasal ninda sa Kordero

  Siyertong maugmahon.

  (KORO)

  Mga aki kan Diyos niyato

  Ihahayag gabos.

  Makakamtan nindang balos

  Arog kan ki Jesus.

(Hilingon man an Dan. 2:34, 35; 1 Cor. 15:51, 52; 1 Tes. 4:15-17.)