PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

(Sofonias 2:3)

 1. 1. Mga nasyon gabos

  Naglalaban ki Jesus.

  An pamamahala ninda

  Hinukuman na nin Diyos.

  Establisado na

  An Kahadian ni Jah.

  Lalaglagon na kan Aki niya

  Gabos na kaiwal niya.

  (KORO)

  Si Jehova hanapa na

  ’Nganing ika iligtas niya.

  Kumampi sa

  soberaniya ni Jah

  Pati sa katanusan niya.

  Ika ililigtas nin Diyos

  Kun maimbod ka.

 2.  2. Pinapapili ta

  Mga tawo sa daga

  Na dangugon o habuan

  Mensahe niyatong dara.

  Dawa may pagbalo,

  Takot mayo sa puso

  Huling an Diyos may pagmakulog.

  Tabang niya itatao.

  (KORO)

  Si Jehova hanapa na

  ’Nganing ika iligtas niya.

  Kumampi sa

  soberaniya ni Jah

  Pati sa katanusan niya.

  Ika ililigtas nin Diyos

  Kun maimbod ka.

(Hilingon man an 1 Sam. 2:9; Sal. 2:2, 3, 9; Tal. 2:8; Mat. 6:33.)