PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

(Juan 3:16)

 1. 1. Sa isip, iladawan,

  An daga matuninong.

  An pagmundo mayo na!

  An buhay maugma.

  (KORO)

  Mag-arawit kita!

  Aldaw tanaw ta na.

  Mayong sagkod na buhay

  Mapapasatuya.

 2. 2. An gabos pirming hoben,

  Perpekto na an buhay.

  An pagtangis mayo na.

  An Diyos katuod ta.

  (KORO)

  Mag-arawit kita!

  Aldaw tanaw ta na.

  Mayong sagkod na buhay

  Mapapasatuya.

 3. 3. Dahil sa Paraiso

  Irukyaw si Jehova.

  Pag-umawon ta gabos

  Sagkod lamang an Diyos.

  (KORO)

  Mag-arawit kita!

  Aldaw tanaw ta na.

  Mayong sagkod na buhay

  Mapapasatuya.

(Hilingon man an Job 33:25; Sal. 72:7; Kap. 21:4.)